Het Centrum Bemiddelingsgericht Leiderschap (C-BL) is in 2013 opgericht door drie gepassioneerde professionals uit de wereld van Human Resources, coaching en organisatieontwikkeling.

Silvia Prins, Wim Croonen en Wim Stevens zijn alle drie opgeleid als bemiddelaar in sociale zaken (Mediation Instituut Vlaanderen).

Vanuit een gemeenschappelijke intuïtie dat de bemiddelingsvisie heel wat te bieden heeft voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling hebben ze de krachten gebundeld. Het C-BL is een expertisecentrum dat verschillende invalshoeken integreert: het systeemdenken, groepsdynamica, concepten en methodieken uit de bemiddeling, ontwikkelingsgericht werken en generatief leiderschap.

We ontwikkelden een visie op bemiddelingsgericht leiderschap die vorm krijgt via een hierbij passende basishouding en concrete methodieken en handvaten.

U kunt bij het C-BL terecht voor open opleidingen, in-house verdiepende ontwikkelingsmodules en voor de begeleiding van organisatieontwikkelings- en leiderschapstrajecten.